Der er ikke indlagt nogen video

Kontakt - Professionel behandling

Curriculum Vitae:
• 1952: Født i Glostrup
• 1977-87 Lærer i folkeskolen
• 1988: Uddannet psykolog
• 1988-96: Psykolog ved forskellige kommuner
• 1991 - : Beskikket censor ved lærer- og pædagog-uddannelsen
• 1994: Autoriseres af Socialministeriet
• 1996-98 : Ledende psykolog i Jammerbugt
• 1996 – 2002: Egen praksis
• 2006-2010: Medlem af psykolognævnet
• 1998 - 2015 : Chefpsykolog ved PPR i Aalborg
Kommune
• 2015 - Egen praksis
• 2016: Egen praksis + deltidsansættelse ved Røde Kors
• 2017: Egen praksis
2018: Pædagogisk psykologisk sagkyndig i børnesager
Civilstand: Gift og far til tre voksne børn

 

 

🙂Tlf.61699678

 

🙂Vil evt. kunne kontaktes i weekenden

 

🙂Mulighed for telefonkosultation - og video for Prescriba kunder

 

 🙂 Hasserisgårdcentret, Skelagervej 375 K, KiaPro

        

🙂Kort ventetid

 

🙂Mail: psykologsven@icloud.co

     -  vær varsom med personfølsomme oplysninger -

 

 🙂Ring eller send en sms til 61699678

 

🙂Handicapvenlig adgang

 

 🙂Fleksible åbningstider efter aftale

 

🙂Bus hvert kvarter fra og mod centrum

                                                                                     

🙂Gode parkeringsforhold

 

🙂Mulighed for konsultation sidst på dagen

 

🙂2 km. fra motorvej

 

🙂Tilskud fra Sygesikringen Danmark

 

🙂 Du er velkommen til en uforpligtende kontakt       

 

🙂Lindenborgvej 10 9200 Aalborg SV

 

🙂 Se priser på næste side

 

 

Autoriseret psykolog

Medlem af Dansk Psykologforening

Terapeutisk efteruddannelse 

Kvalificeret til ydernummer

Erfaring i rådgivning af familier med børn i vanskelige situationer

Erfaring med børn med forskellige former for udviklingsforstyrrelser samt med handicappede børn 

Erfaring omkring de udfordringer og problhandicappede børemstillinger, der generelt kan knytte sig til at have børn i skolen

Tilbyder hjælp og støtte til familier, der har svært ved at overskue de kommunale  systemer

Tilbyder terapeutiske samtaler til professionelle medarbejdere, der er ramt stress  eller  udbrændthed

Har 30 års erfaring som psykolog

Tilbyder ledelsesrcoaching, samtaler f.eks. i forhold til personlig og  personalemæssige udfordringer og andre ledelsesmæssige belastninger

Har 17 års erfaring som chefpsykolog for en kommunal rådgivningsvirksomhed med 120 ansatte 

Til 2022 beskikket censor ved Læreruddannelsen

CVR: 192964

 Data sikkerhed:

  • Alla data er gemt via en 10 cifret kode
  • Journaler opbevares aflåst i 5 år
  • Der afsendes ikke mails med personfølsomme oplysninger
  • Der svares ikke direkte på mails med personfølsomme oplysninger
  • Der findes inger netbaseret bogførings-eller journaliseringssystem
  • Ingen optegnelser eller udtalelser videresendes til andre uden kundens accept 
  • Samarbejdparter pt: Sygesikring Danmark, Prescriba, Skandia Forsikring, Familieretshuset                                                                                                               

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                        

                              

                                      

 

 

 

                                                                                   

 

                                                                       

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                             

 

 

                            

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Kontakt

 

                                     

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail