Rent praktisk

Samtalelokale på Lindenborgvej 10 9200 Aalborg SV

 

 

Der tilbydes telefonkonsultation som alternativ til fremmøde

 

 

🙂Lindenborgvej 10 9200  Aalborg SV.

Klinikken er midlertidigt flyttet til Hasserisgårdcentret-centret ProKia Skelagervej 375 K

 

🙂Kort ventetid  

 

🙂 Ring/sms til 61699678

 

🙂Tæt på Aleris Privathospital

 

🙂5 minutter fra bus - linje 14

 

🙂 2 km fra Motorvejen

 

🙂Handicapvenlig adgang

 

🙂Let og gratis parkering

 

🙂Mulighed for konsultation sidst på dagen

 

🙂MobilePay

 

Priser:

 

900 kr pr ydelse for følgende ydelser:

 

- Individuel samtale a 50 minutter 

- Parsamtaler a 50 minutter

- Telefonkonsultation a 45 minutter

 

1100 kr pr time til supervision af plejefamilier a 60 minutter

 

1100 kr. pr. ydelse for familiesamtaler med flere end to deltagere a 60 minutter 

          

Der ydes tilskud fra Sygesikringen Danmark for en række ydelser 300 kr pr individuel konsultation

 

Der ydes ikke rabat til kommuner og forsikringsselskaber

 

Tilknyttet Prescriba, Danica Forsikring og Pensam Forsikring

 

Gruppeforløb efter aftale

 

Mødeledelse efter aftale

 

Skriftlige udtalelser efter aftale

 

Oplæg, kurser mv efter aftale

 

Sven Thomsen

Autoriseret psykolog

Medlem af Dansk Psykologforening 

CVR 19296482

 

* Takster fra Sygesikringen Danmark Psykologhjælp
ved behandling uden offentligt tilskud.
Behandling ydet af autoriseret psykolog
for psykiske lidelser, der er omfattet af
henvisningsårsagerne 1-11 i Bekendtgørelse
om tilskud til psykologbehandling i
praksissektoren for særligt udsatte
persongrupper § 1 - dog bortset fra
alderskravet.
Individuel/topersoners konsultation med
offentligt tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kr
Individuel/topersoners konsultation uden
offentligt tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kr
Gruppekonsultation 3-9 personer,
50% af egenudgiften, dog maks. . . . . . . . . . . . . 100 kr
Der kan maks. inden for 12 måneder gives
samlet tilskud til psykologhjælp omfattet af
henvisningsårsag 1-11 på . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200 kr
Psykologhjælp udenfor henvisningsårsag
1-11 for medlemmer under 18 år
Dækker psykiske lidelser, der ikke er omfattet
af henvisningsningsårsagerne 1-11, jf. ovenfor.
Behandling ydet af autoriseret psykolog,
pr. behandling, pr. person:
kr. kr.
Gruppe 5 1 2 Gruppe 5 1 2
15
Individuel/topersoners konsultation . . . . . . . . . 300 300 300
Gruppekonsultation 3-9 personer,
50% af egenudgiften, dog maks. . . . . . . . . . . . 100 100 100
Der kan maks. inden for 12 måneder gives
samlet tilskud til psykologhjælp udenfor
henvisningsårsag 1-11 til medlemmer
under 18 år på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 2.400 2.400

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail