Professionel behandling

Sven Thomsen
aut.Psykolog
og Børnepsykolog
Tidligere chefpsykolog ved PPR Aalborg.

Stress - Depression - Angst - Sorg - Krise

 

   Genvind din tryghed og livsglæde 

Du vil bl.a kunne få hjælp til nedenstående og lignende problemstillinger.

 •  Stress
 •  Ensomhed
 •  Angst
 •  Eksamensangst
 •  Følelse af tomhed
 •  Forbudte tanker
 •  Sorg
 •  Selvmordstanker
 •  Kærestesorger
 •  Arbejdspres
 •  Udbrændthed
 •  Svigt
 •  Søvnproblemer
 •  Samlivsproblemer
 •  Sygdom
 •  Savn 
 •  Mistet forbindelsen med nært familiemedlem
 •  Kulturelle udfordringer
 •  Jeg får angstanfald
 •  Tristhed

Børn og Familier

Angst - Stress - Depression - Sorg - Svigt - Samliv

  Genvind glæden hos børn og voksne i         familien

Du vil f.eks. kunne få hjælp til nedenstående problemstillinger.

 • Mit barn lider af angst
 • Mit barn er ulykkeligt
 • Vores barn er ved at tage magten
 • Problemer omkring babier og småbørns trivsel
 • Fødselsangst
 • Hvordan kan vi få et godt familieliv med et handicappet barn
 • Vores familie fungerer ikke
 • Vi kan kan ikke få balance imellem vores arbejdsliv og privatliv
 • Hvordan kommer vi videre efter et dødsfald
 • Vores barn er alvorligt sygt
 • Mit barn er handicappet og er svær at takle
 • Jeg er selv alvorligt syg
 • Vi skal skilles
 • Mit barn har ADHD
 • Mit barn har autisme
 • Vores teenager er en lovlig stor udfordring

Børn, Skole og Daginstitutioner

Ensomhed - Angst - Mobning - Handicap - Trivsel

   Få  dit barn i trivsel og positiv skolegang

Du vil f.eks. kunne få hjælp til nedenstående og lignende problemstillinger.

 • Mit barn trives dårligt i skolen
 • Mit barn er ked af at gå i skole
 • Mit barn bliver mobbet
 • Mit barn er ensomt
 • Mit barn har svært ved at lære noget i folkeskolen
 • Mit barn har fået en diagnose
 • Mit barn er genert
 • Mit barn vil ikke i skole
 • Vi samarbejder dårligt med skolen
 • Skolen oplever mit barn som adfærdsvanskeligt
 • Jeg synes ikke, at mit barn får den rigtige undervisning

                                                               

De offentlige systemer

SAMMEN FINDER VI VEJEN

  Få hjælp til at blive hørt: 

  Jobcenter  -  Socialforvaltning  -  Skole   

Du vil f.eks. kunne få hjælp til nedenstående og lignende problemstillinger.

 • Jeg kan ikke finde rundt i de offentlige systemer
 • Jeg har problemer med at få samkvem med mit barn
 • Jeg forstår ikke de offentlige skrivelser 
 • Jeg føler mig i klemme i en skilsmissesag
 • Mit barn er fjernelsestruet
 • Jeg er kørt fast i skolesystemet
 • Jeg er kørt fast i de offentlige systemer
 • Jeg synes ikke, at mit barn tilbydes den rigtige form for undervisning

 

Samværsproblemer

  Få hjælp til samværsproblemer:

  Utroskab  -  Statsamt  -  Skilsmisse   

Du vil f.eks. kunne få hjælp til nedenstående og lignende problemstillinger:

 • Analyse af forældreevneundersøgelser
 • Analyse af begrundelser for fratagelse ret til af samvær
 • Skriftlige psykologiske vurderinger af forældreevneundersøgelser
 • Skriftlige psykologiske vurderinger af afgørelse vedrørende forældreevne og ret til samvær
 • Psykologiske vurderinger at støttebehov i forhold til børn med særlige behov