Supervision

Psykologer og andre professionelle

 

Supervision og coaching til professionelle ledere og fagfolk omkring  udfordringer i jobbet.  

Supervision af psykologer  til autorisation.

 

 

 

 

Supervision og coaching i dialog

Ledelse:

 

Du/I tilbydes såvel i professionelle individuelle forløb som gruppeforløb, hvor vi på grundlag af de skitserede udfordringer i dialog finder nye veje.

Jeg har 30 års erfaring som psykolog - herunder 17 års ledelseserfaring som chefpsykololog for en organisation med 120 medarbejdere fra 8 forskellige faggrupper.