Sven Thomsen

Autoriseret Psykolog

9200 Aalborg SV


Tlf. 61 69 96 78

psykologsven@icloud.com
FLYT SIDEN VIA BJÆLKER  I SIDEN OG BUNDEN

Sven Thomsen

Autoriseret Psykolog og Børnepsykolog

cvr. 19296482

Om mig


Jeg har igennem en årrække arbejdet som autoriseret psykolog med børn, unge og voksne. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og har en efteruddannelse i psykodynamisk samtaleterapi. 


I de senere år har jeg især arbejdet med udfordringer omkring angst, stress og depression hos mennesker i forskellige aldre.


Jeg har ligeledes erfaring i behandling af familiemæssige udfordringer, skoleproblematiker, sorg og ensomhed samt hjælp til især børn og unges mestring af udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD og lignende udfordringer


Jeg tilbyder derudover hjælp og støtte til familier med børn med særlige udfordringer - og til familier, som har problemer med at overskue de kommunale systemer


Jeg har ligeledes erfaring i supervision og coaching af lærere, plejefamilier, pædagoger og andre, som professionelt arbejder med mennesker på forskellige alderstrin. Disse ydelser kan omfatte såvel pædagogiske som arbejdsmæssige udfordringer.


Jeg har ligeledes erfaring med supervision og coaching af ledere i forhold til personalemæssige udfordringer


Jeg har 10 års erfaring som aut. psykolog i forskellige kommuner. 17 års erfaring som chefpsykolog for en kommunal rådgivningsvirksomhed med 120 ansatte, og 7 års erfaring som privatpraktiserende psykolog. 


Jeg har derudover en mangeårig erfaring som censor ved pædagog- og læreruddannelsen.

                     


Curriculum Vitae:

 • 1977-87: Lærer i folkeskolen
 • 1988: Uddannet psykolog
 • 1988-96: Psykolog ved forskellige kommuner
 • 1991-2022 : Beskikket censor ved lærer- og pædagoguddannelsen
 • 1994: Autoriseres af Socialministeriet
 • 1996-98 : Ledende psykolog i Jammerbugt
 • 1996 – 2002: Egen praksis
 • 2006-2010: Medlem af psykolognævnet
 • 1998 - 2015 : Chefpsykolog ved PPR i Aalborg Kommune
 • 2015 - Egen praksis
 • 2016: Egen praksis + deltidsansættelse ved Røde Kors
 • 2017: Egen praksis
 • 2018 -: Pædagogisk psykologisk sagkyndig i børnesager
 • Civilstand: Gift og far til tre voksne børn