Sven Thomsen

Autoriseret Psykolog

9200 Aalborg SV


Tlf. 61 69 96 78

psykologsven@icloud.com
FLYT SIDEN VIA BJÆLKER  I SIDEN OG BUNDENKontakt


I gensidig dialog og respekt genfinder dit livsmod - og hjælper dig tilbage på rette spor igen.

Lindenborgvej 10, 9200 Aalborg SV

Tlf/sms 61 69 96 78 

psykologsven@icloud.com

Rent praktisk

🙂 Fleksible åbningstider efter aftale

🙂 Kort ventetid

🙂 Mulighed for telefonkosultation og video.

🙂 Bus linje 14 kører hvert kvarter fra og mod centrum

🙂 Gode parkeringsforhold

🙂 2 km. fra motorvej

🙂 Tilskud fra Sygesikringen Danmark

🙂 Handicapvenlig adgang

🙂 Du er velkommen til en uforpligtende kontakt. 


Curriculum Vitae:
  • 1952: 	    Født i Glostrup
  • 1977-87      Lærer i folkeskolen
  • 1988:        Uddannet psykolog
  • 1988-96:     Psykolog ved forskellige kommuner
  • 1991 - :      Beskikket censor ved lærer- og pædagog-uddannelsen
  • 1994:        Autoriseres af Socialministeriet
  • 1996-98 : 	    Ledende psykolog i Jammerbugt
  • 1996 – 2002:  Egen praksis
  • 2006-2010:   Medlem af psykolognævnet
  • 1998 - 2015 :  Chefpsykolog ved PPR i Aalborg 
         Kommune
  • 2015 -       Egen praksis
  • 2016:        Egen praksis + deltidsansættelse ved Røde Kors
  • 2017:	    Egen praksis
     2018: Pædagogisk psykologisk sagkyndig i       børnesager
Civilstand: Gift og far til tre voksne børn


Data sikkerhed


Alla data er gemt via en 10 cifret kode

Journaler opbevares aflåst i 5 år

Der afsendes ikke mails med personfølsomme oplysninger

Der svares ikke direkte på mails med personfølsomme oplysninger

Der findes ingen netbaseret bogførings-eller journaliseringssystem


Ingen optegnelser eller udtalelser videresendes til andre uden kundens accept 


Samarbejdparter pt: Sygesikring Danmark, Prescriba, Familieretshuset